Prijava

Subvencija smještaja djece u jaslicama i dječjim vrtićima

Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita do ožujka svake godine donosi pravilnik o socijalnoj skrbi. Na osnovu ovog pravilnika na webu Grada Splita i u lokalnim medijima objavljuje se natječaj odnosno poziv za podnošenje zahtjeva od strane zainteresiranih građana. Rokovi za podnošenje zahtjeva definirani su u tekstu natječaja odnosno poziva.

Pravo na subvenciju smještaja i prehrane djece u gradskim, privatnim i vjerskim vrtićima/ jaslicama može ostvariti dijete čija obitelj podnese zahtjev i ispunjava uvjete navedene u obrascu za podnošenje zahtjeva.

Ustanova u ime roditelja Odjelu dostavlja popis djece koja u pedagoškoj godini ostvaruju pravo na subvenciju smještaja i prehrane. Grad ima pravo uvida u svu dokumentaciju ukoliko postoji bilo koja osnova sumnje u istinitost navedenih navoda.Ustanova dostavlja Gradu svu potrebnu dokumentaciju za vršenje plačanja do 10.-og u mjesecu. Isplata subvencije za dijete koje ostvaruje ovo pravo vrši se na račun ustanove (vrtića).

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)