Prijava

Uporabna dozvola

Uporabna dozvola odobrava se izgrađenoj građevini za koju je izdana potvrda glavnog projekta. Postupak za dobivanje lokacijske dozvole počinje predajom popunjenog obrasca i kompletirane dokumentacije u pisarnici Grada.

Potrebna dokumentacija:

  • Potvrda glavnog projekta (preslika)
  • Podaci o sudionicima u gradnji
  • Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima
  • Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine.

U slučaju nepotpunog zahtjeva, stranka je obvezna u roku od petnaest dana od predavanja zahtjeva donijeti dopunu.

Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo obavlja tehnički pregled građevine u roku od trideset dana od dana primitka potpunog zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole.

Članovi povjerenstva Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo dat će svoje mišljenje odmah ili najkasnije za 8 dana. Ako se do tada ne izjasne, smatra se da nemaju primjedbi odnosno da je objekt prošao tehnički pregled.

Dan tehničkog pregleda zadnji je rok za dostavu dokumentacije o gradnji, geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja i isprave o sukladnosti kvalitete.

Ako je građevina izgrađena u skladu sa građevinskom dozvolom, odnosno potvrdom glavnog projekta, u roku od 30 dana od tehničkog pregleda, izdat će se uporabna dozvola.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)