Prijava

Subvencija marendi u osnovnim školama

Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita do ožujka svake godine donosi pravilnik o socijalnoj skrbi. Na osnovu ovog pravilnika na webu Grada Splita i u lokalnim medijima objavljuje se natječaj odnosno poziv za podnošenje zahtjeva od strane zainteresiranih građana. Rokovi za podnošenje zahtjeva definirani su u tekstu natječaja odnosno poziva.

Pravo na besplatnu marendu u osnovnim školama može ostvariti učenik ako ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

  • socijalni uvjet,
  • poseban uvjet,
  • dijete iz obitelji s četvero i više djece i dijete samohranog roditelja koji se prema primanjima uklapa u uvjet prihoda uvećan za 50%,
  • dijete iz obitelji u kojoj su oba roditelja nezaposlena,
  • učenik kojeg je preporučila Stručna služba škole (najviše 2 učenika po školi).

Pravo na besplatnu školsku marendu može ostvariti i učenik koji je rješenjem Centra smješten u udomiteljsku obitelj ili socijalnu ustanovu.

Ustanova Odjelu dostavlja popis djece koja u nastavnoj godini ostvaruju pravo na besplatnu marendu. Grad ima pravo uvida u svu dokumentaciju ukoliko postoji bilo koja osnova sumnje u istinitost navedenih navoda.

Za ostvarivanje ovog prava ustanova Gradu dostavlja svu potrebnu dokumentaciju (zahtjev) do 10-og u mjesecu kako bi Grad podmirio obveze za tekući mjesec.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)