Prijava

Uvjerenje za uporabu

Postupak dobivanja uvjerenja za uporabu počinje predajom ispunjenog obrasca i građevinske dozvole (original ili ovjereni preslik) u pisarnicu Grada.

Za izgrađenu građevinu na temelju građevinske dozvole izdane od 20. 06. 1991. godine do 01. 10. 2007. godine umjesto uporabne dozvole na zahtjev investitora, odnosno vlasnika građevine, izdaje se uvjerenje za uporabu, kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene.

Ako se utvrdi da su svi propisani uvjeti ispunjeni, u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva, izdaje se uvjerenje za uporabu građevine.

Ovo uvjerenje koristi se za evidenciju građevine u katastarskom operatu, te radi izdavanja rješenja za obavljanje djelatnosti.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)