Prijava

Naknada novorođenoj djeci grada Splita

Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita do ožujka svake godine donosi pravilnik o socijalnoj skrbi. Na osnovu ovog pravilnika na webu Grada Splita i u lokalnim medijima objavljuje se natječaj odnosno poziv za podnošenje zahtjeva od strane zainteresiranih građana. Rokovi za podnošenje zahtjeva definirani su u tekstu natječaja odnosno poziva.

Svako novorođeno dijete, u skladu s pronatalitetnom politikom Grada Splita koje je rođeno u Splitu, a oba roditelja imaju prebivalište na području Grada Splita, ima pravo na naknadu za novorođeno dijete. Novčani iznos naknade za novorođeno dijete ovisi o broju djece roditelja, podnositelja zahtjeva koja s njime žive u zajedničkom kućanstvu, te iznosi:

  • za prvo i drugo novorođeno dijete u obitelji        2.000,00 kn
  • za treće i svako daljnje novorođeno dijete           3.000,00 kn
  • Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete podnosi se Gradskom kotaru/Mjesnom odboru kojem pripadaju roditelji djeteta.

Uz zahtjev se mora priložiti:

  • uvjerenje o prebivalištu za svakog roditelja,
  • izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete,
  • izvadak iz matice rođenih za svako dijete u obitelji (ako se radi o troje i više djece).

Zahtjev se može podnijeti najkasnije u roku tri mjeseca od rođenja djeteta.
Ovo pravo se po istom osnovu ne može ostvariti na dva mjesta.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)