Prijava

Besplatni prijevoz za djecu iz obitelji s četvoro i više djece

Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita do ožujka svake godine donosi pravilnik o socijalnoj skrbi. Na osnovu ovog pravilnika na webu Grada Splita i u lokalnim medijima objavljuje se natječaj odnosno poziv za podnošenje zahtjeva od strane zainteresiranih građana. Rokovi za podnošenje zahtjeva definirani su u tekstu natječaja odnosno poziva. Zahtjevi sa traženom dokumentacijom se dostavljaju Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita preko pisarnice na adresi:
Obala kneza Branimira 17
21000 / Split

Pravo na besplatan prijevoz imaju učenici i redovni studenti iz obitelji s četvero i više djece, pod uvjetima:

  • da žive u zajedničkom kućanstvu,
  • da ispunjavaju socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Zahtjev za ostvarivanje besplatnog prijevoza za učenike/ studente iz obitelji s četvero i više djece

  • izvadak iz matice rođenih,
  • uvjerenje o prebivalištu za svakog člana kućanstva,
  • uvjerenje o upisu u obrazovnu ustanovu,
  • rješenje Centra za pomoć za uzdržavanje ili potvrda o visini dohotka Porezne uprave.

Za učenike je rok dostave dokumenata 20. rujna, a za studente 30. listopada.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)