Prijava

Jednokratne novčane pomoći

Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita do ožujka svake godine donosi pravilnik o socijalnoj skrbi. Na osnovu ovog pravilnika na webu Grada Splita i u lokalnim medijima objavljuje se natječaj odnosno poziv za podnošenje zahtjeva od strane zainteresiranih građana. Rokovi za podnošenje zahtjeva definirani su u tekstu natječaja odnosno poziva.

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć sa traženom dokumentacijom dostavljaju Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita preko pisarnice na adresi:
Obala kneza Branimira 17
21000 / Split

Zahtjev molitelja ili člana njegove obitelji koji se nađe u izuzetno teškoj zdravstvenoj i materijalnoj situaciji zbog bolesti (maligna bolest, odlazak na liječenje i/ili operaciju u inozemstvo), ili zbog neke druge izvanredne okolnosti (poplava, požar, potres), rješavat će Odjel na temelju odgovarajuće dokumentacije koja se podnosi uz:

Odjel može odobriti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu do najviše 3.000,00 kuna jednom godišnje i to osobama koje nisu u tekućoj godini podnijele zahtjev gradskom kotaru/mjesnom odboru za odobravanje jednokratne novčane pomoći.

Vijeće gradskog kotara/mjesnog odbora može iz vlastitih sredstava odobriti jednokratnu novčanu pomoć temeljem Naputka o uvjetima dodjele pomoći kojeg donosi Služba za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita i to osobama koje nisu u tekućoj godini podnijele zahtjev Odjelu.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)