Prijava

Subvencija troškova stanovanja

Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita do ožujka svake godine donosi pravilnik o socijalnoj skrbi. Na osnovu ovog pravilnika na webu Grada Splita i u lokalnim medijima objavljuje se natječaj odnosno poziv za podnošenje zahtjeva od strane zainteresiranih građana. Rokovi za podnošenje zahtjeva definirani su u tekstu natječaja odnosno poziva.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita preko pisarnice na adresi:

Obala kneza Branimira 17

21000 / Split

Korisnik koji ostvaruje socijalni uvjet ima pravo na podmirenje troškova stanovanja i to kao:

  1. korisnik stana – najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,
  2. korisnik stana – najmoprimac (podnajmoprimac) koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe,
  3. korisnik stana – najmoprimac koji plaća slobodnu ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe.

Troškovi stanovanja su slijedeći:

  1. troškovi najamnine
  2. troškovi komunalne naknade
  3. troškovi vode
  4. troškovi električne energije.

Korisnicima koji imaju pravo na subvenciju troškova stanovanja primarno se podmiruju troškovi komunalne naknade, a potom im se podmiruju svi ostali troškovi stanovanja.

Grad djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila usluge stanovanja za navedene troškove.

Pomoć za podmirenje troškova električne energije nadoknađuje se korisniku u iznosima kako slijedi:

1 član (stalna pomoć 600 kn)

112,00

1.340,00

1 član(stalna pomoć 850,00 kn)

140,00

1.680,00

2 člana

158,00

1.900,00

3 člana

177,00

2.120,00

4 člana

205,00

2.460,00

5 članova

233,00

2.800,00

5 članova i više

262,00

3.140,00

Pomoć za podmirenje troškova vode nadoknađuje se korisniku u iznosima kako slijedi:

1 član (pomoć 600 kn)

6,5m3

780,00

1 član (pomoć 850,00 kn)

8m3

960,00

2 člana

9,5m3

1.140,00

3 člana

12 m3

1.440,00

4 člana

14,5m3

1.740,00

5 članova

17m3

2.040,00

5 članova i više

19,5m3

2.340,00

Pomoć za podmirenje komunalne naknade nadoknađuje se korisniku u iznosima kako slijedi:

1 član (stalna pomoć 600 kn)

67 kn

800,00

1 član (stalna pomoć 850,00 kn)

80 kn

960,00

2 člana

88 kn

1.600,00

3 člana

97 kn

1.160,00

4 člana

105 kn

1.260,00

5 članova

113 kn

1.360,00

5 članova i više

127 kn

1.520,00

Najmoprimac može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine uz dokaz o postojanju ugovora o najmu odgovarajučeg stana kojim dokazuje status najmoprimca.

Ne priznaje se pravo najmoprimcu na podmirenje troškova najamnine, ukoliko je sklopio ugovor s bliskim srodnicima koji čine zajedničko kućanstvo (krvnim srodnicima u ravnoj lozi, otac,majka, u pobočnoj lozi brat, sestra, djed, baka).

Pomoć za podmirenje troškova slobodne ugovorene najamnine, nadoknađuje se u iznosu od:
  • za samca 300,00 kuna mjesečno
  • za svakog daljnjeg člana obitelji po 100,00 kuna mjesečno.

Dokumenti:

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)