Prijava

Pogrebni troškovi za umrle bez imovine

Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita do ožujka svake godine donosi pravilnik o socijalnoj skrbi. Na osnovu ovog pravilnika na webu Grada Splita i u lokalnim medijima objavljuje se natječaj odnosno poziv za podnošenje zahtjeva od strane zainteresiranih građana. Rokovi za podnošenje zahtjeva definirani su u tekstu natječaja odnosno poziva.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za podmirenje pogrebnih troškova sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita preko pisarnice na adresi:
Obala kneza Branimira 17
21000 / Split

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, u što spada osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa, može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako ispunjava uvjet prihoda, odnosno ako je umrla osoba bila u tretmanu Centra.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj ili rodbina umrlog ako se naknada za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)