Prijava

Pomoć u doškolovanju i zapošljavanju teško zapošljivih osoba

Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita do ožujka svake godine donosi pravilnik o socijalnoj skrbi. Na osnovu ovog pravilnika na webu Grada Splita i u lokalnim medijima objavljuje se natječaj odnosno poziv za podnošenje zahtjeva od strane zainteresiranih građana. Rokovi za podnošenje zahtjeva definirani su u tekstu natječaja odnosno poziva.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu za troškove doškolovanja/ prekvalifikacije radi zapošljavanja sa traženom dokumentacijom se dostavljaju Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita preko pisarnice na adresi:
Obala kneza Branimira 17
21000 / Split

Ovu mjeru ostvaruje korisnik koji ispunjava jedan od uvjeta:

  • socijalni uvjet,
  • uvjet prihoda.

Mjera se realizira u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje i Centrom.

Dokumenti:

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)