Prijava

Ogrjev za socijalno ugrožene

Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita do ožujka svake godine donosi pravilnik o socijalnoj skrbi. Na osnovu ovog pravilnika na webu Grada Splita i u lokalnim medijima objavljuje se natječaj odnosno poziv za podnošenje zahtjeva od strane zainteresiranih građana. Rokovi za podnošenje zahtjeva definirani su u tekstu natječaja odnosno poziva.

Zahtjevi sa traženom dokumentacijom se dostavljaju Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita preko pisarnice na adresi:
Obala kneza Branimira 17
21000 / Split

Ova se mjera odnosi na socijalno ugrožene obitelji koje od Centra primaju stalnu pomoć, a sredstva za provođenje ove mjere osiguravaju se iz županijskog proračuna.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)