Prijava

Pomoć u školovanju za socijalno ugrožene učenike i studente

Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita do ožujka svake godine donosi pravilnik o socijalnoj skrbi. Na osnovu ovog pravilnika na webu Grada Splita i u lokalnim medijima objavljuje se natječaj odnosno poziv za podnošenje zahtjeva od strane zainteresiranih građana. Rokovi za podnošenje zahtjeva definirani su u tekstu natječaja odnosno poziva.

Zahtjevi sa traženom dokumentacijom se dostavljaju Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita preko pisarnice na adresi:

Obala kneza Branimira 17
21000 / Split

Ova se mjera odnosi na učenike i studente čije su obitelji u tretmanu Centra za socijalnu skrb.

Visina pomoći za školovanje i kriteriji određuju se Pravilnikom o načinu i uvjetima dodjele pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno ugroženih obitelji („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 6/10) i Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno ugroženih obitelji („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 29/11).

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)