Prijava

Naknade umirovljenicima

Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita do ožujka svake godine donosi pravilnik o socijalnoj skrbi. Na osnovu ovog pravilnika na webu Grada Splita i u lokalnim medijima objavljuje se natječaj odnosno poziv za podnošenje zahtjeva od strane zainteresiranih građana. Rokovi za podnošenje zahtjeva definirani su u tekstu natječaja odnosno poziva.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na naknadu za umirovljenike sa traženom dokumentacijom se dostavljaju Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita preko pisarnice na adresi:

Obala kneza Branimira 17
21000 / Split

Umirovljenici ostvaruju pravo na mjesečnu naknadu prema slijedećim kriterijima:

  • za umirovljenike s mirovinom do 900,00 kn u iznosu od 250,00 kn
  • za umirovljenike s mirovinom od 900,01 kn do 1.200,00 kn u iznosu od 200,00 kn
  • za umirovljenike s mirovinom od 1.200,01 kn do 1.500,00 kn u iznosu od 150,00 kn
  • za umirovljenike s mirovinom od 1.500,01 kn do 2.000,00 kn u iznosu od 100,00 kn.

Gore navedeni uvjeti za ostvarivanje prava na naknadu odnose se i na umirovljenike koji su ostvarili mirovinu po međunarodnom ugovoru nakon što podnesu Odjelu zahtjev te predoče rješenja o mirovini i/ili odrezak od mirovina.

Isplata naknade umirovljenicima vršit će se isključivo na tekuće račune korisnika tog prava i to automatizmom nakon što Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: HZMO) kvartalno dostavi Gradu ažurirane podatke. Odjel kontaktira nove korisnike s popisa HZMO koji moraju dostaviti broj svog tekućeg računa i naziv banke kako bi Grad isplatio naknadu novim umirovljenicima.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)