Prijava

Subvencija gradskog prijevoza za građane

Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita do ožujka svake godine donosi pravilnik o socijalnoj skrbi. Na osnovu ovog pravilnika na webu Grada Splita i u lokalnim medijima objavljuje se natječaj odnosno poziv za podnošenje zahtjeva od strane zainteresiranih građana. Rokovi za podnošenje zahtjeva definirani su u tekstu natječaja odnosno poziva.

Zahtjevi sa traženom dokumentacijom se dostavljaju Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita preko pisarnice na adresi:

Obala kneza Branimira 17
21000 / Split

Grad Split subvencioniranjem TD Promet omogućava pravo korištenja javnog gradskog prijevoza.

Podnošenjem odgovarajuće dokumentacije izravno kod TD Promet, pravo na korištenje javnog prijevoza mogu ostvariti:

  • osobe starije od 65 godina,
  • osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i više,
  • nezaposleni razvojačeni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji,
  • dobrovoljni darovatelj krvi i to:
    • muškarac s 40 i više davanja,
    • žena s 25 i više davanja

Pravo na besplatni gradski prijevoz imaju i:

  • osobe s mentalnim ili senzornim oštećenjima,
  • volonteri umirovljeničkih udruga koji ispunjavaju uvjet prihoda.

Odjel izrađuje Popis korisnika i to po primitku zahtjeva pojedinih osoba ili udruga za svoje članove ili volontere s kompletiranom dokumentacijom te Popis dostavlja TD Promet.

Samac ili član obitelji koji ispunjava socijalni uvjet i/ili uvjet prihoda, a besplatni prijevoz mu je nužno potreban radi rješavanja zdravstvenih problema, može ostvariti pravo na besplatno korištenje javnog prijevoza temeljem rješenja koje Odjel donosi nakon zaprimanja zahtjeva s kompletnom dokumentacijom o socijalnom i zdravstvenom statusu.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)