Prijava

Katastar vodova

Zahtjev za izdavanje Potvrde o pregledu, ovjeri i provedbi Elaborata vodova u katastar vodova Grada Splita te izdavanja prerisa vodova iz katastra vodova Grada Splita podnosi se putem centralne pisarnice Grada (Obala kneza branimira 17, Split).

Korisnik je dužan izvršiti uplatu za pregled, ovjeru te provedbu i za preris.

Ovlaštena geodetska tvrtka Geoprojekt uručuje naručitelju potvrdu i/ili preris.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)