Prijava

Stipendiranje učenika i studenata, te naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija

Stipendije se odobravaju po područjima studija, a visine stipendija su sljedeće: 
- za učenike srednjih škola 600,00 kuna;
- za studente koji se školuju na fakultetima u Splitu, kao i za studente koji se školuju izvan Splita, a te studijske grupe postoje i u Splitu 800,00 kuna;
- za studente koji se školuju na fakultetima izvan Splita u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske 1.000,00 kuna;
- za studente poslijediplomskog studija iznos dijela naknade troškova školarine utvrđuje se uvažavajući stvarne troškove studija i mogućnosti proračuna.

Prijave za natječaj sa svom dokumentacijom, zaprimaju se u Službi za prosvjetu i tehničku kulturu Grada Splita.

Sudionici natječaja mogu dostaviti prigovore na rezultate natječaja koji se objavljuju na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Splita. Nakon razmatranja pristiglih pismenih prigovora, gradonačelnik Grada Splita u roku od 15 dana od roka za podnošenje donosi Zaključak po prigovorima sudionika natječaja za stipendiranje učenika i studenata Grada Splita i utvrđuje Konačnu listu stipendista.

Služba za prosvjetu i tehničku kulturu Grada Splita pismenim putem poziva kandidate kojima je odobrena stipendija na potpisivanje ugovora o stipendiji. Po potpisivanju i ovjeri ugovora postupak dodjele stipendija za srednjoškolske učenike i studente je okončan te slijedi isplata stipendija na žiro-račun korisnika stipendije otvoren kod poslovne banke.

Studentima poslijediplomskih studija po okončanju postupka i potpisivanju ugovora o naknadi dijela troškova školarine, bruto iznos od 7.000,00 kuna isplaćuje se do kraja akademske godine putem naredbe o izvršenju proračuna i to jednokratnom uplatom na žiro-račun kod poslovne banke.

Na temelju ugovora o stipendiji koji su sklopljeni prethodnih godina, pravo na nastavak primanja stipendije u tekućoj školskoj/akademskoj godini ostvaruju učenici i studenti Grada Splita ukoliko su redovno upisali narednu godinu i ostvarili potreban prosjek ocjena.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)