Prijava

Pomoć za kupnju školskih udžbenika

Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita do ožujka svake godine donosi pravilnik o socijalnoj skrbi. Na osnovu ovog pravilnika na webu Grada Splita i u lokalnim medijima objavljuje se natječaj odnosno poziv za podnošenje zahtjeva od strane zainteresiranih građana. Rokovi za podnošenje zahtjeva definirani su u tekstu natječaja odnosno poziva.

Zahtjevi sa traženom dokumentacijom se dostavljaju Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita preko pisarnice na adresi:

Obala kneza Branimira 17
21000 / Split

Visina pomoći i kriteriji za kupnju školskih udžbenika odredit će se Pravilnikom o načinu i uvjetima dodjele pomoći za kupnju školskih udžbenika.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)