Prijava

Financijska potpora putem javnih potreba u kulturi

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Splita objavljuje se u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija i na web stranicama Grada Splita, dok se kriteriji za vrednovanje prijavljenih programa i elektronski obrazac prijavnica objavljuju na web stranicama Grada Splita.

Prijavu programa korisnici vrše u elektronskom obliku u razdoblju naznačenom u samom pozivu od dana objave krajem mjeseca srpnja do zaključno s 20. rujna.

Ispunjene prijavnice dostupne su u elektronskom obliku službenicima i namještenicima unutar Službe za kulturu i svim članovima vijeća u kulturi za pojedine djelatnosti.

Nakon usvajanja Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita, prijaviteljima programa (neproračunskim korisnicima) ostavljen je rok za prigovor i očitovanje uz mogućnost pregleda stručnog mišljenja i ocjene nadležnog Vijeća u kulturi Grada Splita.

Nakon isteklog roka pročelnik Službe za kulturu i umjetnost izrađuje prijedlog zaključka Plana raspodjele financijskih sredstava za predlagatelje programa koji nisu proračunski korisnici u sklopu Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita, a čiji zaključak donosi gradonačelnik Grada Splita temeljem ovlaštenja iz usvojenog Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita.

Nakon donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita i Plana raspodjele financijskih sredstava za predlagatelje programa koji nisu proračunski korisnici u sklopu Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita sklapaju se ugovori u pogledu pružanja financijske potpore i obveze na realizaciju predloženih programa.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)