Prijava

Dodjela potpora subjektima malog gospodarstva

Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita na godišnjoj razini raspisuje natječaj za dodjelu potpora subjektima malog gospodarstva.

Riječ je o mjerama potpora kojima Grad Split nastoji pomoći poslovanje obrta, trgovačkih društava i zadruga koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište odnosno prebivalište na području Grada Splita, a sve s ciljem poticanja njihove konkurentske sposobnosti i stvaranja pozitivnog okruženja za poduzetničku inicijativu.

Splitski poduzetnici imaju mogućnost ostvariti nepovratne subvencije za pokriće dijela troškova za sljedeće namjene:
- uređenje poslovnog prostora,
- nabavu opreme, poslovnog softvera, alata i zaštitnih sredstava u funkciji osnovne djelatnosti,
- unaprjeđenje kvalitete ugostiteljske ponude (odnosi se samo na usavršavanje zaposlenih u ugostiteljskom objektu),
- razvoj novih turističkih usluga,
- izrada web stranice.

Natječaj se objavljuje na web stranicama Grada Splita.


Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)