Prijava

Pravo na pomoć u nabavci ortopedskog ili drugog pomagala osobama s invaliditetom

Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita do ožujka svake godine donosi pravilnik o socijalnoj skrbi. Na osnovu ovog pravilnika na webu Grada Splita i u lokalnim medijima objavljuje se natječaj odnosno poziv za podnošenje zahtjeva od strane zainteresiranih građana. Rokovi za podnošenje zahtjeva definirani su u tekstu natječaja odnosno poziva.

Zahtjevi sa traženom dokumentacijom se dostavljaju Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita preko pisarnice na adresi:

Obala kneza Branimira 17
21000 / Split

Osoba s invaliditetom može ostvariti pravo na pomoć u nabavci ortopedskog ili drugog pomagala sredstvima iz Proračuna Grada Splita za:

  • nabavku pomagala iznad odgovarajućeg standarda i kvalitete koju osigurava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u skladu s člankom 2. stavkom 3. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala („Narodne novine“, broj 17/09, 23/09, 53/09, 116/09, 4/10, 88/10, 110/10, 113/10, 1/11 i 87/11) u vrijednosti propisanoj u Popisu pomagala, za razliku u cijeni pomagala do najviše 3.000,00 kuna koju djelomično ili potpuno snosi Grad,
  • nabavku pomagala koje nije u popisu pomagala do najvišeg iznosa potpore od 7.500,00 kuna

Pravo na pomoć u nabavci ortopedskog ili drugog pomagala sredstvima iz Proračuna Grada Splita osoba s invaliditetom može, izravno ili preko udruge osoba s invaliditetom, ostvariti podnošenjem obrazloženog zahtjeva s kompletiranom dokumentacijom iz koje se vidi cijena pomagala odgovarajućeg standarda i kvalitete koju osigurava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, odnosno ako takvo pomagalo nije u popisu pomagala tada se uz zahtjev podnose tri ponude isporučitelja pomagala.

Rok nakon kojeg osoba s invaliditetom može izravno ili preko udruge podnijeti novi zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć u nabavci ortopedskog ili drugog pomagala sredstvima iz Proračuna Grada Splita je 5 (pet) godina nakon donošenja prethodnog akta kojim su osigurana sredstva za nabavku pomagala.

Osoba s invaliditetom koja je ostvarila pravo na pomoć u nabavci ortopedskog ili drugog pomagala sredstvima iz Proračuna Grada Splita ili osoba koja skrbi o njoj, obvezna je vratiti pomagalo svojoj matičnoj udruzi ili Udruzi osoba s invaliditetom Split u roku od 30 dana od dana prestanka potrebe za pomagalom.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)