Prijava

Provjera dugovanja i potraživanja građana i pravnih osoba

Za online pregled Vaših dugovanja i potraživanja prema Gradu Splitu potrebno je pristupno ime (login/username) i zaporka (password) koje možete dobiti u Gradskoj upravi (Obala kneza Branimira 17, Info pult).

Za pristup fizičkoj osobi potrebno je priložiti osobnu iskaznicu. Ako se traži lozinka za drugu fizičku osobu s kojom tražitelj podataka nije u srodstvu, potrebno je donijeti punomoć ovjerenu od javnog bilježnika. Ako se traži lozinka za drugu fizičku osobu s kojom je tražitelj podataka u srodstvu potrebno je donijeti samo dokaz o srodstvu.

Za pristup pravnoj osobi potrebno je priložiti osobnu iskaznicu, te potpisan i pečatom ovjeren zahtjev pravne osobe s imenom osobe kojoj treba dati lozinku.


Pristup pregledu dugovanja i potraživanja (Java aplikacija)


Pomoć u korištenju programa

Prije prvog korištenja pokrenuti instalaciju Jave (verzija 6 upgrade 20) koju ćete preuzeti ovdje.

Postavke nakon instalacije Jave:
- U Java control panelu isključiti automatsko ažuriranje Jave na više verzije.
- U Java Control panelu odabrati opciju "Use SSL 2.0 compatible ClientHello format.

Postavke Internet pretraživača:
- sigurnosnim postavkama morate imati osposobljene ("Enable") opcije
- "Run ActiveX controls and plug-ins"
- "Download signed ActiveX Controls"
- isključiti Pop-up Blocker (Turn Off Pop-up Blocker").

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)