Prijava

Naplata obaveznog prekršajnog naloga

Stranka uz obavezni prekršajni nalog dobiva i pripadajuću uplatnicu s podacima o predmetu i platitelju.

Ukoliko stranka uloži prigovor, predmet se dostavlja Prekršajnom sudu na rješavanje. Po rješenju Suda naplata troškova je dalje u nadležnosti Porezne uprave.

Porezna uprava vrši prisilnu naplatu u slučaju kada stranka nije platila izvorni prekršajni nalog i nije uložila prigovor.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)