Prijava

Zakup i dodjela stanova

Gradonačelnik donosi zaključak o nabavi stanova temeljem kojeg Odsjek za poslove stanovanja pokreće kupnju odnosno nabavu stanova. Sredstva za kupnju tzv. socijalnih stanova osiguravaju se isključivo iz sredstava otkupa stanova sa stanarskim pravom i iz sredstava Upravnog odjela za socijalnu skrb. Kadrovski stanovi nisu vezani uz ovaj izvor financiranja, a pribavljaju se za davanje u najam osobama za koje Gradonačelnik utvrdi da su od posebnog interesa za Grad Split u određenoj djelatnosti.

Grad je u obvezi pribavljati zamjenske stanove za zaštićene najmoprimce stanova u privatnom vlasništvu (ako su ispunjeni zakonski uvjeti). Također je obvezan pribavljati stanove temeljem pravomoćnih sudskih presuda.Prodaja stanova u vlasništvu grada

Prvenstveno se prodaju oni stanovi u koji su bespravno useljeni odnosno za koje su zatečeni bespravni korisnici ishodili ugovor o najmu na određeno vrijeme, tj. legalizirali takvo korištenje. Prodaju se i kadrovski stanovi za koje najmoprimac ima pravo prvenstva.

Stanovi koji se ne prodaju prema Zakonu o kupoprodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, prodaju se putem javnog natječaja i po tržišnoj cijeni.

Također se prodaju i neotkupljeni gradski stanovi koje koriste zaštićeni najmoprimci, koji ne moraju ići na javni natječaj, nego se prodaju izravnim ugovorom s najmoprimcima. Stanovi dodijeljeni s osnova socijalne ugroženosti ne podliježu prodaji. Uvjeti prodaje su utvrđeni zaključkom Gradonačelnika, prema prijedlogu od strane Odsjeka. Otkup stanova

Otkup stanova prema Zakonu o kupoprodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo još uvijek je aktualan za one nositelje stanarskog prava koji su u zakonskom roku podnijeli Zahtjev za otkup stana. Kada ti nositelji zatraže sklapanje ugovora, potrebno je izračunati otkupnu cijenu stana i sklopiti kupoprodajni ugovor. Također se sklapaju aneksi postojećih ugovora o otkupu, u pravilu kada kupci žele prekinuti obročnu otplatu i platiti preostalu cijenu odjednom.


Za neuredno plaćanje Upravni odjel za financije izdaje opomene i provodi postupke ovrhe. Prije pokretanja ovrhe Odsjek za poslove stanovanja korisniku šalje opomenu pred otkaz ugovora o najmu a službi financija osigurava potrebne informacije.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)