Prijava

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Djelokrug rada

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo, neposredno provodi propise iz djelokruga prostornog uređenja i graditeljstva i u prvom stupnju odlučuje o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba u oblasti prostornog uređenja i graditeljstva.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)