Prijava

Služba za sport i sportsku infrastrukturu

  • Pročelnik Ureda
  • Hrvoje Akrap
  • tel: 021/310-163, 
  • fax: 021/310-167
  • e-mail: hrvoje.akrap@split.hr

Djelokrug rada

obavlja stručne i druge poslove utvrđivanja javnih potreba u sportu i njihovog programiranja, promicanja sporta i rekreacije u svim uzrastima kao posebne društvene vrijednosti, podizanjem sportske svijesti građana, te osiguravanjem uvjeta u oblasti sporta i rekreacije, obavlja nadzor nad radom pravnih i fizičkih osoba koje se bave sportskom djelatnošću, planira poslove rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje sportskih objekata, predlaže modele upravljanja sportskim objektima, prati stanje u oblasti korištenja i gospodarenja sportskom infrastrukturom, te predlaže mjere, vodi evidenciju sportskih objekata, obavlja poslove vezane za njihov pravni status, nadzire provedbu ugovora kojima je Grad prenio drugim pravnim osobama svoje ovlasti nad sportskim objektima, priprema, obrađuje i predlaže mjere zaštite prava na sportskim objektima, brine o svrsishodnom korištenju objekata, predlaže mjere za poticanje nadarenih pojedinaca i kolektiva u oblasti sporta i brine o sportskoj promidžbi Grada. Utorak, 17. rujna 2013. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SPLITA Broj 39 – Stranica 7.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)