Prijava

Služba za gospodarstvo, turizam, međunarodne i europske fondove

  • Pročelnica Ureda
  • Ela Žižić
  • tel: 021/310-226, 
  • fax: 021/310-227
  • e-mail: ela.zizic@split.hr

Djelokrug rada

Služba za gospodarstvo, turizam, međunarodne i europske fondove obavlja stručne poslove iz područja gospodarstva i turizma koji su joj dani u nadležnost, predlaže i provodi poticajne mjere za razvitak malog gospodarstva, turizma i energetske učinkovitosti, koordinira i sudjeluje u izradi akata, stručnih podloga, planova i studija od bitne važnosti za gospodarski razvitak grada, surađuje sa stručno poslovnim organizacijama i potpornim institucijama iz gospodarstva i turizma, prati gospodarska kretanja, prati trendove i rezultate u turističkom sektoru, surađuje sa institucijama i udrugama za zaštitu potrošača te provodi sve aktivnosti potrebne za osiguravanje sredstava iz međunarodnih i europskih fondova u svrhu realizacije gradskih projekata.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)