Prijava

Služba za informatiku

  • v.d. pročelnik Službe
  • Petar Šunjić
  • tel: 021/310-294
  • fax: 021/310-405
  • e-mail: petar.sunjic@split.hr

Djelokrug

Služba za informatiku prati zadaće Grada u informatičkoj domeni, te sukladno potrebama informatizacije Gradske uprave, brine o održavanju informatičkog sustava, razvojem cjelovitog informatičkog sustava razrađuje i vodi brigu o razvoju i održavanju poslovnih informatičkih funkcija (financijske djelatnosti i dr.), tehničkih informatičkih funkcija (digitalna karta Grada Splita kao osnove za promatranje gradskih resursa, arhive i sl.) te odnosa sa građanstvom u domeni informatike na bazi Interneta, praćenja dokumenata i sl.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)