Prijava

Služba za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

  • Pročelnica po ovlaštenju
  • Ružica Batinić Santro, dipl. ing. arh.
  • tel: 021/310-309, 021/310-497
  • fax: 021/310-277
  • e-mail: ružica.batinicsantro@split.hr

Djelokrug

Služba za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavlja stručne, upravne i druge poslove koji prethode izradi prostorno-planske dokumentacije, prati izradu prostorno-planske dokumentacije, njenu realizaciju, te skrbi o čuvanju i pohranjivanju planske dokumentacije. Sukladno svojim ovlastima izrađuje i prati primjenu dokumentacije iz oblasti zaštite okoliša, surađuje s udrugama, organizacijama i drugim institucijama u oblasti zaštite okoliša, te u okviru svega prati stanje i predlaže mjere poboljšanja stanja okoliša.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)