Prijava

Upravni odjel za financije

Djelokrug rada

Obavlja upravne, stručne i druge poslove prikupljanja prihoda gradskog proračuna, poslove računovodstva, planiranja, izrade, praćenja i izvršenja gradskog proračuna, obavlja poslove ovrhe u okviru svog djelokruga rada, kontrole korištenja proračuna, te druge stručne poslove na planiranju prihoda i plasmanu financijskih sredstava Grada.
Od travnja 2013. u nadležnosti Upravnog odjela za financije je i unaprjeđenje funkcioniranja cjelokupnog sustava upravljanja radnim procesima. Metodologija, standardi, odnosi i odgovornosti te nadležnosti u provedbi sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru temelje se na zakonskoj regulativi. Uz navedeno počinje se sa sistematičnom provedbom procesa upravljanja rizicima kod korisnika proračuna i ustanovljavanje Repozitorija rizika čega cilj jest smanjenje opsega neizvjesnosti koje bi mogle biti prijetnja poslovnoj uspješnosti korisnika proračuna.
Poseban segment financijskih kontrola predstavlja sustav upravljanja nepravilnostima (nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta korisnika proračuna, a koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama).
Gradonačelnik je 15. travnja 2013. godine imenovao Živku Zanki, dipl. iur. višim savjetnikom za rizike i nepravilnosti u Upravnom odjelu za financije, kontakt telefon 021 310-028.

Otvorena je e-mail adresa za zaprimanje obavijesti o nepravilnostima nepravilnosti@split.hr.
na koju se mogu vršiti prijave uočenih nepravilnosti (nepridržavanja ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa u radu, ili propusti u radu, a koji bi mogli imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obavezama). Nepravilnosti se prijavljuju na, za tu namjenu, kreiranom obrascu OBRAZAC ZA PRIJAVU NEPRAVILNOSTI.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)