Prijava

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

Djelokrug rada

obavlja upravne, stručne i druge poslove vezane za socijalno zbrinjavanje građana, skrbi o lokalnim potrebama zdravstvene zaštite stanovništva, predlaže mjere za poboljšanje lokalnih mjera socijalne i zdravstvene zaštite stanovništva, prati socijalna kretanja i pojave, iznalazi mogućnosti i mjere za poboljšanje socijalne i zdravstvene zaštite građana, brine o zaštiti životinja i bilja, predlaže mjere za borbu protiv droge, alkohola, pušenja i drugih oblika ovisnosti, predlaže organiziranje odgojno-zdravstvenih mjera, izrađuje stručne studije i surađuje s drugim tijelima u cilju preodgajana ovisnika.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)