Prijava

Služba za obrazovanje i znanost

  • Pročelnica Ureda
  • Ines Milina Ganza
  • tel: 021/310-102, 
  • fax: 021/310-165
  • e-mail: ines.milina-ganza@split.hr

Djelokrug rada

Služba za obrazovanje i znanost obavlja stručne i druge poslove osiguravanja lokalnih potreba stanovništva u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi, utvrđuje kriterije i mjerila za financiranje decentraliziranih funkcija u oblasti osnovnog školstva te kriterije i mjerila za financiranje širih javnih potreba u osnovnom školstvu, izgradnje školskih objekata koji se financiraju sredstvima i/ili iz drugih izvora, obavlja stručne i druge poslove osiguranja lokalnih potreba stanovnika za odgojem, obrazovanjem i osposobljavanjem za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina. Posebno vodi brigu o popularizaciji, razvitku i promicanju različitih područja znanosti kompatibilnih sa općim društvenim potrebama, predlaže i provodi mjere suradnje s obrazovnim i znanstvenim institucijama radi promicanja i popularizacije znanosti, sve u cilju poticanja interesa najšire javnosti, a naročito svih školskih uzrasta prema znanstvenim dostignućima.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)