Prijava

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo

  • Pročelnik Ureda
  • Špiro Cokarić
  • tel: 021/310-216, 
  • fax: 021/310-129
  • e-mail: spiro.cokaric@split.hr

Djelokrug rada

obavlja upravne i druge stručne poslove u komunalnoj oblasti koji se odnose na upravljanje komunalnom imovinom, javnim površinama, pomorskim dobrom u svom djelokrugu nadležnosti, izrađuje akte i dokumentaciju, ugovara i obračunava učešća i doprinose, utvrđuje komunalnu naknadu, prati stanje svih oblika prometa u Gradu, brine se o njegovom uređenju i opremanju, obavlja stručne i druge poslove vezane za nadzor nad radom javnih komunalnih poduzeća i koordinira njihov rad. Obavlja i druge poslove u svezi osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja djelatnosti komunalnog gospodarstva. Obavlja upravne i stručne poslove iz oblasti komunalnog redarstva, te vrši nadzor i provođenje propisa koji reguliraju komunalni red.

U okviru djelokruga rada obavlja poslove poljoprivrednog redarstva i prometnog redarstva kao prometnih jedinca lokalne samouprave. U upravnom odjelu mogu se obavljati i drugi oblici redarstva utvrđeni posebnim propisima kao dio nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)